Ubezpieczenie upraw i zwierząt

 

Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia,
uboju z konieczności czy też ognia i innych zdarzeń losowych.

Napisz do nas