Karta kredytowa

Związana jest bezpośrednio z kontem bankowym i limitem kredytowym przyznanym przez bank. Oznacza to, że w ustalonym czasie możemy wykorzystać udostępnioną przez bank kwotę. Jeśli zwrócimy pieniądze w ustalonym czasie (tzw. grace period), nie płacimy żadnych odsetek.