Administratorem Twoich danych jest DYCZKOWSKI FINANSE z siedzibą  POPRZECZNA 28, 82-300 ELBLĄG, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 699-18-61-314, REGON: 301686303. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [email protected] Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie pod adresem  POPRZECZNA 28, 82-300 ELBLĄG lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:[email protected] . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Truemedical.co.uk Hair loss

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez DYCZKOWSKI FINANSE w ramach zawieranych z Tobą umów.

A way to have a great paper written for the lowest cost is to use essay writers. They provide pre-written essays which have been proofread essayhelp for errors and plagiarism. Additionally, these companies ensure the accuracy of the details in the essay. To ensure you get the highest quality check out customer reviews and suggestions. Review the track record of any business you’re considering if there are concerns concerning plagiarism. It may require some time to locate an academic writing service with a good reputation However, if you manage to find one and you are satisfied, that you have done so.