Autocasco (AC)

Dla kogo?

Z ubezpieczenia mogą skorzystać klienci indywidualni oraz mali lub średni przedsiębiorcy.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich,
na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Napisz do nas