NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Dla kogo?

Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

  • w związku z ruchem pojazdu,
  • podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu,
  • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu
    lub postoju na trasie jazdy,
  • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu,
  • podczas pobierania paliwa na stacji paliw,
  • podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Napisz do nas