Pakiet ubezpieczeń firmowych

Ubezpieczenia majątku
 • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne
 • Ubezpieczenie AC
 • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Programy flotowe
Ubezpieczenia mienia podczas transportu – CARGO
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

   Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego w kraju transportem situs depo 25 bonus 25 lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Don’t want to deal with real estate agents or home repairs? Sell your house directly to https://www.thehouseguysdc.com/we-buy-houses-virginia/ for a fair cash offer.

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

  Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego transportem międzynarodowym lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich

  Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć się przed niewypłacalnością lub bankructwem kontrahentów.

 • Ubezpieczenie utraty zysku

  Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania mahjong ways z powodu zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem
  w ramach polisy ubezpieczenia majątku.

Ubezpieczenia rolnicze
 • Ubezpieczenie upraw i zwierząt
 • Ubezpieczenie budynków
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia turystyczne
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
Ubezpieczenia ochrony prawnej
Ubezpieczenie życia i zdrowia
 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie NNW

Napisz do nas