Ubezpieczenie domu, mieszkania i majątku

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku
jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa. Dom, ruchomości domowe,
a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – wszystko można objąć odpowiednią polisą, zapewniając sobie spokój na długie lata. Warto wszystkie składniki swojego majątku prywatnego objąć dobrą polisą ubezpieczeniową.

Dla kogo?

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób posiadających nieruchomość
lub ją użytkujących na podstawie pozostałych tytułów prawnych (umowa najmu, użyczenia, itp.). Częstą praktyką jest ubezpieczanie samych ruchomości domowych
bez ubezpieczania nieruchomości – w szczególności gdy osoby użytkujące daną nieruchomość
nie są jej właścicielami, a jedynie najemcami.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie,
rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego,
wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż) a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe elementy nieruchomości.
Bardzo często nieodłącznym elementem ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?
  • OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem niezwykle istotnym. Dobór odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej może uchronić nas w przyszłości od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, takich jak np.: naprawienie szkód sąsiadowi
    za zalanie mieszkania.
  • Przy zakupie nieruchomości na kredyt banki wymagają od kredytobiorców ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nierzadko kredytobiorcy zapominają, że podstawowe ubezpieczenie murów nie zapewnia
    im kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i częstym przeoczeniem jest brak ubezpieczenia stałych elementów mieszkania jak i ruchomości domowych.

Napisz do nas