Auto Szyba

Dla kogo?

Ubezpieczenie AutoSzyba to propozycja dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów.

Ubezpieczenie zapewnia:

  • ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk,
  • ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,
  • sprawną koordynację wymiany uszkodzonej szyby oraz pokrycie kosztów naprawy; wystarczy jeden telefon, a towarzystwo ubezpieczeniowe zorganizuje naprawę
    w dogodnym dla ubezpieczonego miejscu i terminie,
  • bezgotówkowe rozliczenie szkody.
Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie Auto Szyba zapewnia organizację oraz pokrycie przez towarzystwo ubezpieczeniowe kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.

Napisz do nas