Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

 

Składka tego ubezpieczenia jest częściowo pokrywana przez budżet państwa. Podstawowe zasady ubezpieczenia reguluje ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z nią, obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia mają rolnicy, którzy otrzymali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
Powinni oni ubezpieczyć co najmniej 50% powierzchni upraw.

Napisz do nas