IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest formą dobrowolnego oszczędzania w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych, która funkcjonuje obok indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

IKZE zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), która wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dzięki tym zmianom od 1 stycznia 2012 r. na rynku pojawił się nowy katalog produktów związanych z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę.

IKZE różni się od IKE głównie opodatkowanie. Aby zachęcić przyszłych emerytów
do oszczędzania w IKZE zastosowano preferencję podatkową polegającą na odliczaniu
od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wpłat na to konto. Natomiast opodatkowaniu PIT według skali podatkowej będzie podlegała wypłata z IKZE po zakończeniu okresu oszczędzania, zwrot środków zgromadzonych na tym koncie oraz wypłata środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKZE na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego.

W przypadku IKE, na konto wpłacane są środki już po opodatkowaniu, a wypłata zarówno dla oszczędzających jak i uprawnionych jest zwolniona z podatku dochodowego.