Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 

Ubezpieczenie to jest uzupełnieniem komercyjnych ubezpieczeń upraw i zwierząt oraz obowiązkowego, dotowanego ubezpieczenia upraw. Jego składka jest częściowo pokrywana przez budżet państwa. Dzięki temu każdy rolnik może objąć swoje zwierzęta
i uprawy rolne takim ubezpieczeniem, jakie według niego jest najlepsze.

Napisz do nas