Kredyt inwestycyjny

Przeznaczany jest na realizację przedsięwzięć powiększających majątek kredytobiorcy,
np. zakup akcji czy długoterminowych papierów wartościowych.